گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

خدمات

تعیین توالی DNA (روش SANGER)

توالی‌یابی، در علم ژنتیک و بیوشیمی، به معنی تعیین ساختار داخلی یک بسپار (نظیر ترتیب نوکلئوتیدهای سازنده دی‌ان‌ای) است.

طراحی و ساخت SIRNA

خاموشی ژن از mRNA هدف بوسیله RNAi  به طور چشمگیری افزایش یافته و به یکی از ابزارهای ژنتیکی مورد استفاده برای مطالعه عملکرد ژن تبدیل گشته است.

خدمات NGS

همه تکنیک های کاریری بالینی NGS در این موسسه قابل انجام و ارایه است. با این وجود توصیه می شود خانواده های محترم ایتدا جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نمایند تا روش مناسب به ایشان پیشنهاد شود.

مقالات اخیر

گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
© Copyright | Design by SDATA | All Rights Reserved