تای چی، یک ورزش رزمی سنتی از چین باستان، همراه با فنون دفاعی و مزایای سلامتی است که طی قرون طوری تکامل یافته که کاهنده استرس و اضطراب باشد.

پژوهشگران دانشگاه UCLA گزارش دادند که تمرینات تای‌چی به خوبیِ درمان شناختی-رفتاری در درمان بی خوابی پس از بهبود از سرطان پستان تاثیرگذار است. در 30 درصد از بهبود یافتگان سرطان پستان که دچار بی خوابی هستند، بی خوابی شبانه می تواند به افسردگی، خستگی و خطر بالای بیماری منجر شود.

این نتایج که درمجله انکولوژی بالینی منتشر شده است، نشان می دهد که تای‌چی باعث افزایش بهبودی درسلامت خواب بهبود یافتگان بی خواب سرطان پستان می شود، همراه با بهبود علائم جانبی اعم از افسردگی و خستگی. علاوه بر این، هردو، تای چی و درمان شناختی-رفتاری، یک شکل از گفتار درمانی است، میزان مشابهی از بهبودی قابل توجه درعلائم یا بهبودی بی خوابی نشان می دهد.

آکادمی آمریکایی پزشکی خواب، درمان شناختی رفتاری را درمان انتخابی برای بی خوابی مطرح کرده است. این رویکرد شامل شناسایی و تغییر افکار و رفتارهای منفی هستند که بر توانایی به خواب رفتن و خواب ماندن تاثیر میگذارد. این درمان برای برخی از مردم بیش ازحد گران وکمبود افراد حرفه ای آموزش دیده دراین زمینه وجود دارد، و با توجه به این محدودیت ها نیاز به یک راه در دسترس‌تر و ارزان‌تر وجود دارد.

محققان برای تست اثر تای چی در بی خوابی، 90 نفر از بهبود یافتگان سرطان پستان را که سه بار یا بیشتر در هفته با مشکلات خواب روبرو بودند و نیز احساس افسردگی و خستگی در طول روز داشتند را بررسی کردند. شرکت کنندگان بین سنین 42 تا 83 به مدت سه ماه به صورت تصادفی به جلسات هفتگی درمان شناختی رفتاری یا آموزش تای چی به سبک غربی فرستاده شدند. بررسی ها در فواصل معینی برای 12 ماه بعدی، علایم بی خوابی، خستگی و افسردگی، و نیز تعیین اینکه آیا بهبودی حاصل شده یا نه، انجام شد. پس از 15 ماه، نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان در هر دو گروه (46.7 درصد در گروه تای چی؛ 43.7 درصد در گروه رفتار درمانی) بهبودی قابل توجهی درعلائم بی خوابی نشان دادند.

منبع: sciencedaily