فرم آنلاین درخواست توالی یابی سنگر در حال آماده سازی است. لطفا تا اطلاع ثانوی سفارشات خود را طی تکمیل و ارسال فرم زیر به ایمیل info@techazma.com مطرح نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

خدمات توالی یابی سنگر:
• توالی یابی DNA کلون شده: پلاسمیدهای استخراج شده حاصل از کلونینگ
• توالی یابی مستقیم محصول PCR: محصول PCR
• توالی یابی سازه های بزرگ: پرایمرهایی با طول بیشتر از۳۵۰۰ نوکلوتید
• شناسایی SNP: محصول PCR (1000-1500جفت باز)
• پیمایش با پرایمر: پرایمرهایی با طول بیشتر از۳۵۰۰ نوکلوتید
• توالی یابی اگزون: DNA استخراج شده (۵-۲ مایکروگرم)