نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان گردآفرید، تقاطع خیابان هیئت، پلاک ۱۵ (مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس)، واحد ۴۱۲

تلفن: ۶۶۹۱۹۱۵۱ داخلی ۴۱۲۲

شماره موبایل : ۰۹۹۰۰۱۹۹۱۸۰

ایمیل: info@techazma.com
تلگرام : @techazma