روزه داری می تواند در بهبود بیماری مولتیپل اسکلورزیس نقش داشته باشد

دانشمندان انستیتو USC که پیش از این، رژیم شبه روزه داری را محافظ سلولهای سالم در زمان استفاده از درمان‌های دارویی سرطان، از بین برنده‌ی چربیهای داخلی شکم، و کاهنده‌ی علائم پیری و بیماری در موش‌ها و انسان‌ها دانسته بودند، این بار گزارش کردند که رژیم مشابه روزه‌داری می تواند در درمان بیماری‌های خود ایمنی موثر باشد. این رژیم موجب فعال سازی فرآیند بازسازی‌ای میشود که طی آن، بدن سلولهای بد را کشته و شروع به ساختن سلول‌ی خوب و جدید میکند.

در فاز نخست این تحقیق، گروهی موش که مبتلا به بیماری خود ایمنی بودند به مدت سه روز در رژیم شبه روزه‌داری قرار رفتند که هر هفته تا سه دوره تکرار شد. گروه دیگر، بعنوان گروه کنترل، با رژیم معمولی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تمامی موش‌ها در گروه رژیم روزه‌داری با کاهش علائم همراه بودند و 20% آنها بهبودی کامل پیدا کردند!

این بهبود علائم به افزایش سطح هورمون استروئیدی کورتیکوسترون (مترشحه از غدد آدرنال جهت کنترل متابولیسم) مربوط بود.

همچنین کاهش در سیتوکین‌ها یا پروتئین‌های التهاب زایی که

به سایر سلول‌ها فرمان بازسازی محل زخم، عفونت یا سایر دردها را میدهد.

همچنین شاهد ارتقای سطح T cell های مسئول ایمنی شدند.

و در نهایت محققین متوجه احیای میلین

(غشایی دور اعصاب نخاعی و مغزی که طی بیماری MS تحلیل می روند)

بعنوان یکی از اثرات این رژیم شبه روزه ‌داری شدند.

 

مشابه این آزمایش بر روی 60 داوطلب و در سه گروه آزمایشی انجام شد،

که نیاز به آزمایشات بیشتر جهت تایید قطعی اثرات مثبت رژیم شبه روزه داری بر بیماری‌های خود ایمنی انسان وجود دارد.

منبع: sciencedaily