سمپلر نحوه کار و نگهداری

سمپلر؛ نحوه کار و نگهداری

میکروپیپت / سمپلر و ارزیابی آن
معمولا بصورت TD طراحی شده است و برای حجمهای ۱۰۰۰-۱ میکرولیتر است
بوسیله یک پیستون مکانیکی با جابجایی هوا عمل می کند

دقت:
عدم صحت معادل یا کمتر از ۱%
عدم دقت (ضریب انحراف) ۰.۶-۰.۳ %
نکته: برای حجمهای کمتر از ۱۰ میکرولیتر این مقادیر بمیزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نکات مهمی که در کار با سمپلر لازم است رعایت شود عبارتند از:
۱- اطمینان از اتصال کامل نوک سمپلر به سمپلر
۲- عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش
۳- تخلیه محلول با تماس نوک سمپلر به جداره ظرف تحت زاویه ۱۰ تا ۴۰ درجه
۴- رها کردن آرام دکمه در زمان پر یا خالی کردن محتویات سرسمپلر.
۵- کشیدن کناره‌های خارجی نوک سمپلر پس از انجام مکش به جداره های فوقانی لوله به منظور حذف قطرات خارجی نوک سمپلر یا در صورت نیاز خشک کردن قطرات باقیمانده در بخش خارجی آن به کمک پارچه‌ای بدون پرز (البته باید مطمئن شد که پارچه چیزی از محتویات داخل نوک سمپلر را به خود جذب نکند. نوک سمپلر را نباید با دستمال کاغذی خشک کرد بلکه نوک آنرا به کناره ظرف کشیده وتا مازاد مایع پاک شود.
۶- هنگام تخلیه مایع نیز به جدار ظرف نزدیک کرده و پیستون آن تا مرحله دوم فشرده میشود تا تخلیه کامل صورت گیرد. هنگام تخلیه محلول پس از توقف اول (پایین آوردن دکمه کنترل تا مرحله اول) باید کمی تأمل کرد (۳-۱ ثانیه) و سپس دکمه را تا توقف دوم پایین آورد.
۷- در سمپلرهای متغیر توصیه می‌شود برای کاهش حجم و تنظیم حجم مورد نظر، به آرامی دکمه کنترل، تا رسیدن به حجم انتخابی چرخانده شود. برای افزایش حجم بهتر است دکمه کنترل را تاکمی بیش از حجم موردنظر پیچاند و بعد در خلاف جهت با کم کردن حجم به مقدار موردنظر رسید.

کنترل کیفیت سمپلر (میکروپیپت)
اطمینان از کالیبراسیون صحیح پیپتها و میکروپیپتها که از طریق بررسی صحت عملکرد پیپت / میکروپیپت در برداشت حجم مورد انتظار حاصل می‌شود، نقش مهمی در برنامه‌های تضمین کیفیت ایفا می‌کند. اگرچه این ارزیابی به دو روش توزین و رنگ سنجی قابل انجام است، ولی تحت شرایط موجود و به علت عدم دسترسی اغلب آزمایشگاهها به الزامات استفاده از روش توزین مانند ترازوهایی با درجه تفکیک (Resolution) مناسب برای کنترل سمپلر (درجه تفکیک ۰.۰۱ میلی گرم) و کنترل کالیبراسیون ترازو در فواصل زمانی، استفاده از روش رنگ سنجی جهت بررسی کالیبراسیون، توصیه می‌گردد.
بررسی دقت و صحت سمپلرهای دستی بهتر است ۳ تا ۴ بار در سال انجام شود.
مقادیر مجاز عدم دقت و عدم صحت:
اولین معیار مقایسه برای کنترل کیفیت سمپلرها، میزان ادعا شده توسط سازندگان سمپلر برای Inaccuracy (Bias) و Imprecision (CV%) می‌باشد.
باتوجه به مختصات کیفیتی بسیاری از میکروپیپتها، حداکثر میزان قابل قبول عدم دقت: CV = 1.5 %
و حداکثر میزان قابل قبول عدم صحتBIASE: 3.0% پیشنهاد می‌شود.
در صورتی که ضریب انحراف معیار بیش از ۳% و عدم صحت بیش از ۵% باشد کارآیی سمپلر غیر قابل قبول است .
خطای کل = % عدم صحت + % عدم دقت ( ضریب انحراف)
نحوه نگهداری سمپلر
• تمیزکاری خارج و داخل سمپلر: کلیه قسمت‌های خارجی اغلب سمپلرها را می‌توان با محلول صابون تمیز کرد و پس از آب کشی با آب مقطر در دمای اتاق خشک نمود. برای ضدعفونی کردن، محلول ۶۰% ایزوپروپانل توصیه می‌شود. انواعی از سمپلرها نیز قابل اتوکلاوکردن هستند که آنها را در اتوکلاو استریل می‌نمایند. پس از شستشوی سطوح خارجی و تمیزکردن بخش نگهدارنده نوک سمپلر Tipholder باید پیستون با مقدار کمی از روغن همراه سمپلر، که اغلبSilicone grease می‌باشد، روغن‌کاری شود. برای تمیز کردن قسمتهای داخلی سمپلر باید به راهنمای همراه سمپلر مراجعه شود. شستشو سالی دوبار و قبل ازانجام مراحل کنترل کیفی انجام می شود و به شکل تمیز کردن قسمت های داخلی است که براساس روش موجود در راهنمای سمپلر انجام می گیرد.
• کنترل کیفی سمپلر: بررسی دقت و صحت سالی ۴ بار (هر ۳ ماه) به روش رنگ سنجی (سمپلر های کمتر از ۱ میکرولیتر) و یا وزن سنجی (سمپلر های بالاتر از ۱ میکرولیتر) امکان پذیر است.
• ضربه به سمپلر می‌تواند این وسیله را از کالیبراسیون خارج نماید.
• باانتخاب سر سمپلر مناسب، حجم محلول برداشتی باید در حدی باشد که مایع وارد قسمت‌های داخلی نگردد.
• تماسدست با نوک سمپلر آلوده ممنوع است.
• درصورت مکش محلول‌های اسیدی و سایر مواد با خاصیت خورندگی باید بخش نگهدارنده نوک سمپلر (Tip-holder) بازشده و پیستون و حلقه پلاستیکی (O-ring) بخوبی با آب مقطر شسته شود.
• هرگز نباید سمپلر حاوی محلول به پهلو روی میز گذاشته شود.
• هرگزنباید سمپلرهای متغیر را بر روی حجمی خارج از محدوده حجم ادعائی آن تنظیم کرد.

دیسپنسر:
برای انتقال متوالی یک ماده بکار می رود
• معرفهای رسوب دهنده و یا خورنده را نباید داخل آن ریخت (مثل محلول لیبرمن برای آزمایش کلسترول)
• مرتب تمیز شود
• قبل از شروع کار حجم تخلیه شده ارزیابی شود
• کنترل کیفی مانند سمپلر است : عدم صحت ۱% و عدم دقت ۰.۱ %

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *