کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف که خود مجموعه ای از چهار کارگاه مستقل اما مرتبط بود، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پنجشنبه 9 و جمعه 10 دی برگزار شد.

مدرسین این مجموعه کارگاه آقای دکتر سید جواد مولی، خانم دکتر سادات دوکانه ای فرد، خانم مریم کی، آقای مسیح شرافتیان، خانم فهیمه حسینی و خانم فاطمه میرزاده بودند.

 

1

آقای دکتر مولی در حال ایراد سخنرانی درباره میکرو آر ان ای ها و اهمیت تحقیقات آن

2

خانم دکتر دوکانه‌ای فرد دو مبحث آشنایی با نرم افزارهای شناسایی و تایید آزمایشگاهی میکرو آر ان ای های پیشگویی شده را بر عهدا داشتند

3

خانم مریم کی از نرم افزارهای شناسایی ژن های هدف میکرو آر ان ای می گوید

4

آقای دکتر محمود تولایی ریاست محترم انجمن ژنتیک ایران ضمن بازدید از کارگاه، برای شرکت کنندگان صحبت کردند

5

خانم فاطمه میرزاده نحوه کار با  SRA را آموزش دادند

6

خانم فهیمه حسینی درباره تایید آزمایشگاهی ژن های هدف میکرو آر ان ای صحبت کردند

8

آقای مسیح شرافتیان به تدریس عملی آنالیز مسیرهای تنظیمی میکرو آر ان ای و کاربرد UCSCپرداختند

9

شرکت کنندگان در حال انجام کار عملی

10

پوستر کارگاه

11

تک آزما برای 23 عزیزی که در این دوره در کارگاه شرکت کرده اند آرزوی موفقیت روز افزون میکند، و از مدرسین گرامی، انجمن ژنتیک ایران، مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس و کلیه بزرگوارانی که در برنامه ریزی و اجرای این کارگاه سهیم بوده‌اند صمیمانه تشکر می کند.

با توجه به استقبال خوب علاقه مندان به موضوع، این شرکت در نظر دارد به زودی همین کارگاه را تکرار نماید تا عزیزانی که بدلیل تکمیل ظرفیت موفق به حضور نشدند بتوانند از این کارگاه بهره مند شوند.