کارگاه تخصصی طراحی پرایمر میکروآرنا برگزار شد

/
کارگاه تخصصی طراحی پرایمر میکروآرنا برگزار شد کارگاه طراحی پرای…

روزه داری می تواند در بهبود بیماری مولتیپل اسکلورزیس نقش داشته باشد

/
روزه داری می تواند در بهبود بیماری مولتیپل اسکلورزیس نقش داشته…

«تای چی» و تسکین بی خوابی در بهبود یافتگان سرطان پستان

/
تای چی، یک ورزش رزمی سنتی از چین باستان، همراه با فنون دفاعی و مزایای سل…

گزارش دومین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

/
دومین کارگاه دو روزه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…
,

کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

/
برگزاری مجدد کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…

گزارش اولین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

/
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…

برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف»

/
برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و…

معجزه DNA: از ساخت دماسنج تا نانورباتی درون سلول

/
معجزه DNA: از ساخت دماسنج تا نانورباتی درون سلول یکی از مولکول‌ها…