freepikproject_template

گزارش دومین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

دومین کارگاه دو روزه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» در تاریخ پنجشنبه 5 و جمعه 6 اسفند ماه 1395 برگزار شد. مدرسین این دوره کارگاه آقای دکتر سید جواد مولی، آقای هادی نجفی، آقای مسیح شرافتیان، خانم فاطمه میرزاده …
74

کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

برگزاری مجدد کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» با توجه به استقبال گسترده علاقمندان از کارگاه قبل و عدم موفقیت تعدادی از عزیزان در ثبت نام بعلت تکمیل ظرفیت، شرکت تک آزما در نظر دارد کارگاه «کاربرد بیوانفورم…
9

گزارش اولین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف که خود مجموعه ای از چهار کارگاه مستقل اما مرتبط بود، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پنجشنبه 9 و جمعه 10 دی برگزار شد. مدرسین این مجموعه کارگاه آقای دکتر سید جواد مولی…
10

برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف»

برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» مجموعه کارگاه‌های با موضوع «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف microRNA های جدید و تعیین ژن های هدف» توسط شرکت تِک آزما با همکاری انجمن ژنتیک ایران در تاریخ نهم و دهم دی …
19
techazma.ir

معجزه DNA: از ساخت دماسنج تا نانورباتی درون سلول

معجزه DNA: از ساخت دماسنج تا نانورباتی درون سلول یکی از مولکول‌های اعجاب‌آور در طبیعت است که می‌تواند اطلاعات وراثتی را با خود حمل کند. محققان اخیرا به دنبال ذخیره‌سازی اطلاعات روی DNA بوده‌اند اما در کنار آن آنها از این ماده به عنوان قطعه فیزی…
techazma.ir

بررسی دلیل ساختار سلسله مراتبی در شبکه نرون‌های مغز

بررسی دلیل ساختار سلسله مراتبی در شبکه نرون‌های مغز محققان با مدل‌سازی‌های مختلف نشان دادند که چرا شبکه نرون‌ها در مغز دارای ساختار سلسله مراتبی است. آنها نشان دادند هر قدر مقدار اتصالات میان نرون‌ها کمتر باشد از نظر کارایی بهتر است. این یافته‌…
techazma.ir

بازدید از بانک ژن دانشگاه تهران

بازدید از بانک ژن دانشگاه تهران در راستای بازدیدهای کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست‌فناوری از بانک‌های ژن مهم و فعال کشور، روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت 1395، رئیس گارگروه به میزبانی معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع …
techazma.ir

روند فرسایشی ژنتیکی گونه‌های مختلف جانوری در کشور افزایش یافته است

روند فرسایشی ژنتیکی گونه‌های مختلف جانوری در کشور افزایش یافته است رییس کارگروه زیست‌بانک‌ها و ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از افزایش روند فرسایشی ژنتیکی گونه های مختلف جانوری در کشور خبر داد. به گزارش مرک…
techazma.ir

برگزاری اولین مسابقه زیست‌فناوری در سطح شهر تهران

برگزاری اولین مسابقه زیست‌فناوری در سطح شهر تهران اولین مسابقه مبانی زیست‌فناوری برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول، روز دوشنبه مورخ 31 خرداد ماه 1395 در سطح شهر تهران و در 19 پژوهش‌سرای دانش آموزی با همکاری مشترک ستاد توسعه زیست‌فناوری و …