بیوانفورماتیک چیست؟

بیوانفورماتیک چیست؟ بیوانفورماتیک چیست؟ بیوانفورماتیک علم نوینی است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری و بانک‌های اطلاعاتی سعی می‌گردد تا به مسائل علمی بخصوص در زمینه‌های بیولوژیکی و سلولی و مولکولی پاسخ داده شود. بیولوژی مولکولی و علم ژنتیک مسایلی در پیش دارند که بیوانفورماتیک می‌تواند با به‌کارگیری این اطلاعات کامپیوتری … Read more

فیشر، نابغه آمار مدرن

سِر رونالد فیشر آماردان و ژنتیک‌دان انگلیسی (۱۹۶۲-۱۸۹۰) «پدر آمار مدرن و طراحی آزمایش» با فعالیت‌هایش در زمینه طراحی آزمایش و ژنتیک جمعیت شناخته می‌شود. فیشر، نابغه آمار مدرن، با تحلیل داده‌های کلان مربوط به آزمایش‌های زراعی، تحلیل واریانس (ANOVA) را ایجاد کرد. گفته می شود او نابغه‌ای‌ست که تقریباً به تنهایی علم آمار مدرن را پایه‌گذاری کرده است. … Read more