انجام panel PCR

معرفی سیستم:

سیستم ترمولایت Roche 480 دستگاه PCR با قابلیت اجرای بالا  و خروجی متوسط و بالا  (پلیت های ۹۶ و ۳۸۴ چاهکی) می باشد. این سیستم میتواند در انجام تکنیکهای متنوعی نظیر تشخیص ژن، آنالیز بیان ژن، آنالیز تنوع ژنتیکی، و تایید نتایج ریزآرایه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تولید سریع نتایج بسیار حساس و تکرارپذیر برای تشخیص کیفی و کمی اسیدهای نوکلئیک، پایش و آنالیز موتاسیون و SNP از دیگر ویژگیهای این سیستم می باشد.

 

کاربرد:

 • کمی سازی بیان ژن
  • تشخیص ژن
  • کمی سازی مطلق
  • کمی سازی نسبی
  • آنالیز بیان ژن
 • آنالیز تنوع ژنتیکی
  • تعیین ژنوتیپ بر پایه منحنی ذوب و پروبهای نشاندار شده
  • تعیین ژنوتیپ نقطه انتهایی
  • آنالیز ذوب با درجه تفکیک بالا (HRM)
 • آنالیز پلیتهای چندگانه
  • تعیین پروفایل بیان ژن

 

هزینه اجرای دستگاه با پلیت ۳۸۴ خانه : ۲۵۰ هزار تومان
هزینه آنالیز نتایج هر پلیت: ۱۰۰ هزار تومان

توجه: پنل های پیش ساخته یا خالی باید توسط شما تهیه گردد و حتما با دستگاه Roche 480  سازگار باشد.

 

پی دی اف کاتالوگ دستگاه:

pdf