[vc_row bg_type=”grad” css=”.vc_custom_1513866828071{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #FFFFFF));background: -moz-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%);background: -webkit-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%);background: -o-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%);background: -ms-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%);background: linear-gradient(top,#FFFFFF 0%);”][vc_column][vc_column_text]

 برای تعیین توالی محصول PCR خود فرم زیر را پر نموده و به نشانی info@techazma.com ارسال نمایید تا همکاران ما در مورد پیشفاکتور و زمان تحویل نمونه با شما تماس حاصل نمایند.

Sequence_Form

قیمت خالص سازی بدون تخلیص ۲۰۰۰۰ تومان
در صورت نیاز به تخلیص مبلغ ۲۰۰۰ تومن اضافه میگردد
برای خوانش دو طرفه، تعرفه فوق دو برابر می گردد

تحویل حداکثر ۷ روز کاری

خوانش با دستگاه ABI مناسب طول ۸۰۰ تا ۹۰۰ نوکلویید
خدمات توالی یابی تِک آزما با همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک نور ارائه میگردند
لطفا هنگام آماده سازی و اسال نمونه ها به نکات زیر توجه داشته باشید:

غلظت عددی مناسب حداقل ۲۵ نانوگرم در هر میکرولیتر نمونه است. به عنوان معیار ۱ میکرولیتر از نمونه روی ژل ۱ درصد آگارز بایستی باند قابل مشاهده ایجاد نماید.
برای خوانش هر ۱۰۰ باز میزانی معادل ۱۰ نانوگرم لازم می باشد، بنابر این برای خوانش ۵۰۰ باز ارسال حداقل ۵۰ نانوگرم ضروری است. حداقل ۱۰ میکرولیتر برای هر نمونه ارسال شود.
محصول PCR می بایست تک باند، فاقد اسمیر و تخلیص شده باشد. نمونه ها در آب ارسال شوند. نمونه های ارسالی در TE نتایج تعیین توالی مناسبی ندارند. ارسال تصاویر ژل های مربوط به نمونه ها می تواند در فرایند توالی یابی مفید واقع گردد.
پرایمرها بایستی از غلظت ۵ یا ۱۰ pmol/ul یا ۵ تا ۱۰ میلی مولار و حجم بالای ۲۰ میکرولیتر برخوردار باشند. در ضمن عدم وجود ساختارهای فضایی نامناسب در پرایمر، Tm بین ۵۵ تا ۶۰ درجه، GC بین ۴۰ تا ۶۰%، و طول ۱۸ تا ۲۵ باز بسیار مهم است. اگر می خواهید نمونه های شما با پرایمرهای یونیورسال تعیین توالی شوند، به تب این پرایمرها در فرم مربوطه مراجعه نمایید.
نمونه ها باید در پلیت های ۹۶ خانه یا تیوب های ۱٫۵ میلی لیتری با درب بسته و پوشانده شده بوسیله پارافیلم ارسال گردند. در ضمن لازم است نام هر نمونه روی تیوب با یک لیبل خوانا و منحصر به فرد مشخص گردد تا مشابه دیگر نمونه های ارسالی نباشد.
توصیه می گردد نمونه ها را روی یخ ارسال گردند که در این صورت جهت جلوگیری از مرطوب شدن احتمالی نمونه ها، آنها را داخل کیسه/ زیپ کیپ مناسب قرار داده و جهت ارسال با شرکت هماهنگ کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]