برای ثبت نام در این کارگاه فرم زیر را تکمیل نمایید .
هزینه ثبت نام در این کارگاه ۳۹۶هزارتومان است که ۱۰درصد تخفیف دانشجویی لحاظ شده است و در صورت ثبت نام گروهی ۲۰درصد تخفیف برای شما در نظر گرفته شده است.

کارگاه آموزشی

  • کاربرد بیوانفورماتیک در کشف بیومارکر بر پایه microRNA های جدید


  • قیمت: 396,000 تومان
  • 0 تومان